werkvormen evenement

Werkvormen voor jouw evenement

Met de juiste werkvormen kun je de deelnemers op jouw evenement een actieve rol geven. Het Learning Lab van de Aarhus University bewees dat de meeste mensen hooguit 30 minuten kunnen luisteren. Dan begint de aandacht te verslappen, dat kun je doorbreken door je publiek tussendoor aan het denken te zetten en door ze met elkaar in gesprek te brengen. Erik Peekel is professioneel dagvoorzitter, hij heeft een hele trucendoos vol werkvormen, hieronder zet hij een aantal werkvormen op een rij, die je zelf goed kunt toepassen op het evenement dat jij organiseert.

Tafellakensessies

De deelnemers gaan in teams van zo’n acht personen met elkaar in gesprek. Elk team zit rond een tafel en bij elke tafel staat een andere uitdaging centraal. Bij elke tafel zit een gespreksleider, hij/zij vraagt één van de deelnemers om de ideeën op te schrijven op het tafellaken. Er zijn drie gespreksrondes. Na elke ronde wisselen de teams door naar een volgende tafel, waar een andere uitdaging centraal staat. De gespreksleiders blijven zitten bij hun onderwerp. Bij de start van elke ronde presenteren zij een samenvatting van de ideeën op het tafelkleed, zodat de discussie zich vervolgens kan verdiepen met de nieuwe groep deelnemers.
Meestal hebben de verschillende onderwerpen raakvlakken met elkaar. Stel dat het hoofdonderwerp ‘het nieuwe werken’ is, dan zijn de uitdagingen aan de tafels bijvoorbeeld ‘de werkplek van de toekomst’, ‘samenwerken’ en ‘thuiswerken’. Je werkt met drie gespreksrondes en het aantal tafels is dan ook een veelvoud van drie. Meestal heeft elke ronde een ander doel, zo kun je naar concrete acties toewerken. De eerste ronde is verkennend, de tweede oplossingsgericht en in de derde kies je per tafel één actie die de grootste prioriteit heeft. Tot slot verwoordt elke tafel kort en bondig de gekozen actie.
Duur: 90 – 120 minuten.

Filmpje op www.tafellakensessies.nl

Walk your talk

Door een plek in te nemen in de ruimte geven de deelnemers hun antwoord op een aantal vragen. De gespreksleider vraagt bijvoorbeeld om een percentage te kiezen: de ene kant van de zaal is 100% en de andere kant is 0%. Zodra de deelnemers hun plaats hebben ingenomen, vraagt de gespreksleider een aantal deelnemers om hun standpunt toe te lichten. Voorbeeldvragen zijn: ‘Hoe zichtbaar is onze organisatie in de markt?’ en ‘Hoe tevreden zijn onze klanten over onze dienstverlening?’
Geschikt tot 100 deelnemers, duur: 15 – 45 minuten.

Lagerhuis

Plaats de deelnemers op twee tribunes tegenover elkaar. De gespreksleider brengt een Lagerhuisdiscussie op gang. Prikkelende stellingen verdelen het publiek; je kunt een eigen Marcel van Dam inzetten die de stellingen introduceert. De ene tribune is voorstander van de stelling, de andere tribune is tegenstander. Deelnemers proberen de overkant te overtuigen van hun gelijk. Tussendoor kun je overlopen wanneer je overtuigd wordt door de argumenten van de andere kant. Je kunt er ook voor kiezen om de deelnemers te verdelen in een helft die altijd voorstander en een helft die altijd tegenstander is. Zij verwoorden dan de argumenten die passen bij de rol die ze hebben gekregen.
Geschikt tot 150 deelnemers, duur: 30 – 60 minuten.

Pitch Competitie

In teams werk je een idee uit tot een pitch. Bijvoorbeeld rond de vraag ‘hoe kunnen we onze klanten nog blijer maken?’ Tot slot presenteren de teams hun pitch voor elkaar. Om tot rijkere oplossingen te komen, helpt het om de hoofdvraag onder te verdelen in vragen die de deelnemers per team bespreken. Op die manier werk je stap voor stap naar het eindresultaat toe. In het voorbeeld ‘hoe kunnen we onze klanten nog blijer maken?’ start je met een gespreksronde waarbij de teams bespreken in welke situaties zij zelf blij waren als klant. Zij zetten dan een paar voorbeelden op een rij. Aansluitend kun je kijken wat je uit die situaties kunt toepassen op de eigen organisatie, etcetera. Laat het publiek jureren. Dat kan door te stemmen of door het applaus te meten met een decibelmeter-app. Extra mogelijkheid: uit folders en tijdschriften creëert elk team een moodboard, een visuele ondersteuning voor de pitch.
Geschikt tot 150 deelnemers, duur: 90 – 120 minuten.

Superbrainstorm

In de Superbrainstorm bespreken de deelnemers één op één vragen met elkaar. De meest opmerkelijke ideeën worden tussendoor gedeeld met de hele groep. De oneven rijen draaien zich om; op die manier vormt ieder duo’s. De deelnemers bespreken samen vragen als ‘Welke verandering zou jou meer plezier in het werk geven?’ Per gespreksronde hebben de deelnemers vijf minuten de tijd. De gespreksleider gaat na afloop van elke gespreksronde op zoek naar een aantal inspirerende ideeën. Hij vraagt: ‘Wie heeft er net een idee gehoord, waarmee je aan de slag wilt?’ Aansluitend wisselen alle deelnemers van gesprekspartner en er wordt een nieuw gespreksonderwerp geïntroduceerd.
Geschikt tot 1000 deelnemers, duur: 15 – 120 minuten.

Filmpje op www.superbrainstorm.nl

Powerdotten

Verzamel input op post-its. Iedereen schrijft zijn beste ideeën en tips op een paar geeltjes en plakt die op de muur. De briefjes worden geclusterd per onderwerp. Aansluitend plakt iedereen stipjes om zo de beste tips en ideeën te selecteren.
Geschikt tot 40 deelnemers, duur: 30 – 60 minuten.

Inspiratiecarrousel

De inspiratiecarrousel biedt projecten en initiatieven een podium. Zij presenteren zich en gaan aansluitend in gesprek met de deelnemers. De verschillende korte presentaties worden bezocht door kleine groepjes van zo’n tien deelnemers. In korte rondes van ongeveer 10 minuten wisselen zij een aantal keer door naar de volgende presentatie.
Geschikt tot 200 deelnemers, duur: 30 – 60 minuten.

Pick-a-brain

Dit is een bijzondere expertsessie, waarbij de experts uit de groep komen. De workshopleider vraagt de deelnemers om een plek in de ruimte in te nemen, wie aan de ene kant van de ruimte staat weet weinig van het onderwerp, wie aan de andere kant van de ruimte staat veel. Stel dat de sessie gaat over hoe je Instagram zou kunnen gebruiken voor de marketing van je organisatie. De twee deelnemers die aangeven dat zij het meeste van het onderwerp weten worden uitgenodigd om ieder op een stoel plaats te nemen, zij zijn de experts van de pick-a-brain-sessie. De andere deelnemers bedenken in kleine groepjes vragen voor de experts, dan volgt een soort persconferentie waarbij de experts-uit-de-groep de vragen beantwoorden.
Geschikt tot 50 deelnemers, duur: 30 minuten.

Open Space

Dit is de meest vrije vorm om deelnemers met elkaar in gesprek te brengen. De gespreksleider vraagt de deelnemers om onderwerpen aan te dragen: ‘Waar wilt u het vandaag over hebben?’ Een aantal deelnemers zal een onderwerp roepen. Die onderwerpen worden op het flipboard geschreven. Aansluitend vraagt de gespreksleider aan alle deelnemers om voor één van de onderwerpen te kiezen. Zo verdelen de deelnemers zich in groepjes, die aan de slag gaan. Zij werken zelf hun onderwerp verder uit en bundelen hun kennis en ervaring. Tot slot komen alle groepjes samen en presenteren hun resultaten. Je kunt meer focus aanbrengen door een hoofdonderwerp te kiezen: ‘In deze sessie willen we jullie ideeën op een rij zetten om onze klanttevredenheid te vergroten. Wat zijn de eerste ideeën die bij jullie opkomen?’ Iedereen kiest voor één van de ideeën en werkt die in het groepje uit in een concrete actie.

Als organisator kun je bepalen hoe lang deze sessie duurt. Anderhalf uur is een mooie tijdsspanne voor deze activiteit.

Spelshow

Elke quiz of spelshow is toe te passen op je evenement: kennisquiz, petje-op-petje-af, jargonbingo, muziekbingo, Wie van de drie?, Ik hou van Holland, Hints, Echt waar?!, Vijf-tegen-vijf, etcetera. Op een speelse manier betrek je deelnemers bij de inhoud. Wie kent zijn collega’s het beste? Wie is het best op de hoogte van ontwikkelingen in de branche?
De duur en groepsgrootte is afhankelijk van het gekozen spel en de gelegenheid.

Even sparren

Dagvoorzitter Erik Peekel gebruikt bovenstaande werkvormen met veel plezier. Uiteraard is Erik bereid om -zonder kosten- met je mee te denken over de werkvorm die het beste aansluit bij het evenement dat jij organiseert. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina, bel gewoon.

Evenementenorganisatie – tips

IJzersterk programma voor je zakelijke evenement

IJzersterk programma

Evenement organiseren

Hoe kom je tot een ijzersterk programma voor jouw bijeenkomst? Hier vind je onze slimste tips op een rij.

IJzersterk programma
werkvormen voor je evenement

Werkvormen

Evenement organiseren

Met deze werkvormen activeer je de deelnemers. De energie schiet omhoog en je bijeenkomst wordt effectiever.

Werkvormen
Uitnodiging tips

Uitnodiging

Evenement organiseren

Hoe kun je de genodigden overtuigen om jouw zakelijke evenement te bezoeken?

Uitnodiging
Tip!

Brainstormsessie

We komen graag bij je langs. Niet voor een verkooppraatje, maar voor een inhoudelijke brainstorm. We verbinden onze ervaring en creativiteit aan jouw uitdaging. Zo’n afspraak is uiteraard vrijblijvend..

Plan een afspraak

Het evenement dat niemand wil missen

Leestip! ‘Het evenement dat niemand wil missen – hoe organiseer je dat?’
Veel praktische inzichten en tips, waar je direct mee aan de slag kunt.
Bestel het boek